Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na naprawę uszkodzonej skarpy

W wyniku intensywnych opadów osunęła się część wschodniej skarpy (od strony obwodnicy Trójmiasta).

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę uszkodzonej skarpy. Prosimy o złożenie oferty zawierającej ceny jednostkowe w formie kosztorysu zgodnie z załączonym przedmiarem robót. W wycenie należy pominąć element nr 10 „Odkopanie istniejącego kanału – potoku “Kozackiego” zamulonego naniesionym gruntem ze skarpy” – Zakład wykonał prace we własnym zakresie.

Dopuszczamy składanie ofert wariantowych z propozycjami wzmocnienia skarpy, innymi niż zaproponowana technologia ścianki „Larssen”.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 58 326 01 00 lub email lcyrul@zut.com.pl. Osobą do kontaktów jest p. Łukasz Cyrul.

Oferty cenowe należy składać do dnia 17.08.2016 r. do godziny 14.00 email:zut@zut.com.pl; fax 58 322 15 76 lub osobiście w sekretariacie firmy.

Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji ostatecznych warunków wykonania zlecenia z wybranymi wykonawcami.

przedmiar robót – (do pobrania)

 

uszkodzona_skarpa