Zakład Utylizacyjny w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” oraz działalność Rady Interesariuszy to dwie inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego, które znalazły się w prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Zakład Utylizacyjny znalazł się w raporcie jako jedna z 13 firm z województwa pomorskiego, obok takich koncernów jak Lotos, Energa, czy GPEC. Na 180 firm, których praktyki zostały odnotowane w raporcie są zaledwie 4 firmy z branży gospodarki odpadami. Zakład Utylizacyjny jest jedyną w tym gronie spółką miejską.

– Publikacja w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie sensu podejmowanych przez nas działań społecznych. Od dawna kładziemy duży nacisk na prowadzenie otwartego dialogu ze stroną społeczną w ramach Rady Interesariuszy, jak i działalność na rzecz lokalnej społeczności, której jesteśmy częścią. Cieszę się, że zostało to docenione przez niezależny podmiot. Szczególnie, że nasz Zakład znalazł się w gronie największych i najbardziej znanych firm w Polsce – powiedział Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest wydawany od 2002 r. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. 30 marca w Warszawie ogłoszony został już po raz 15. Jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które zgłosiły 880 praktyk zrealizowanych w 2016 roku.

Rada Interesariuszy została powołana z inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego w styczniu 2014 r. Stanowi forum wymiany informacji oraz dialogu na temat funkcjonowania Zakładu, jego wpływu na otoczenie, a także realizowanych i planowanych inwestycji. Pracują w niej przedstawiciele mieszkańców, członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu Utylizacyjnego.

Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców z najbliższego otoczenia Zakładu Utylizacyjnego. W latach 2016-2018 Zakład przeznaczy 500 tys. złotych na różne inicjatywy, których beneficjentami będą mieszkańcy gdańskich dzielnic Ujeścisko-Łostowice i Jasień oraz graniczących z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy).

Raport można pobrać na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/