Zakład Utylizacyjny partnerem projektu BAPR

BARP Baltic Phytoremediation to projekt promujący wykorzystanie zielonych technologii w celu zmniejszania ładunków zanieczyszczeń środowiska w regionie Południowego Bałtyku.

Celem projektu jest wzrost świadomości o fitoremediacji jako zielonej technologii oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń olejowych, różnych zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, metali ciężkich, nawozów i mikroplastików poprzez tworzenie nowych obszarów współpracy z uwzględnieniem podejścia circular economy.

Circular economy, czyli gospodarka obiegu zamkniętego opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów czy zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Do zadań Zakładu Utylizacyjnego, jako aktywnego partnera projektu, należeć będzie wykonanie stanowiska badawczego do realizacji studium przypadku (tzw. Pilot Case). Główne elementy instalacji stanowić będą dwie szklarnie oraz poletko do uprawy roślin w celu przeprowadzenia procesu fitoremediacji wraz z modułem obróbki biomasy z wyposażeniem.

Projekt BAPR (Baltic Phytoremediation) jest współfinansowany ze środków Interreg South Baltic Programme.