Zakład przeszedł kontrolę WIOŚ

Protokół z kontroli nie odnotował żadnych naruszeń ani wykroczeń. To zwiększona uciążliwość zapachowa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i związane z nią skargi mieszkańców kierowane do wojewody oraz WIOŚ były powodem szerokiej kontroli inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Weryfikowano szereg elementów funkcjonowania Zakładu, z naciskiem na proces kompostowania oraz gospodarkę wodno-ściekową. Jednocześnie Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku pracuje nad wydaniem decyzji środowiskowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę hermetycznej instalacji mającej znacznie ograniczyć wydobywanie się odorów.

Była to kontrola o charakterze interwencyjnym, czyli w trybie bez uprzedniego zawiadamiania. Spółka udostępniła wszelką oczekiwaną dokumentację oraz współpracowała przy wizjach lokalnych i badaniach. – Warto podkreślić, że jeszcze przed rozpoczęciem kontroli WIOŚ wjechał mobilnym laboratorium na plac dojrzewania kompostu, a poczynione tam badania nie wykazały niczego niepokojącego. Nie zmienia to oczywiście faktu, że ograniczanie uciążliwości jest naszym najważniejszym zadaniem. Za nami szereg inwestycji wykonanych w tym celu, a w przygotowaniu kolejne, w tym ta strategiczna czyli nowa instalacja właśnie w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu. To ona pozwoli utrzymywać odory pod kontrolą, skutecznie je filtrować, a ponadto uniezależni nas od pogody – wyjaśnia prezes ZU, Wojciech Głuszczak.

Budowa nowej kompostowni ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać około 12 miesięcy. Cały czas trwają prace nad inwestycją. Odbył się między innymi dialog techniczny z kilkunastoma firmami zainteresowanymi jej realizacją, w którym uczestniczyło również Stowarzyszenie Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego. Rada Interesariuszy Zakładu, w tym przedstawiciele mieszkańców, także jest na bieżąco informowana o postępach. Co więcej, specjaliści ZU wspólnie z członkami Rady odwiedzili kilka podobnych instalacji w Polsce, aby przekonać się o wszelkich dostępnych technologiach i móc wybrać tę najlepiej dopasowaną. Inwestycja ta jest dużym przedsięwzięciem, czasochłonnym, także w wymiarze administracyjnym.

W Wydziale Środowiska, Urzędu Miejskiego w Gdańsku trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę kompostowni, której realizacja ma znacznie ograniczyć uciążliwości odorowe. Zgodnie z procedurą wydział wystąpił o uwarunkowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu. Uzgodnienie z RDOŚ już dotarło, z Sanepidu ma dotrzeć do miasta pod koniec tego tygodnia. Wówczas zostanie wydane – najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia – postanowienie rozstrzygające kwestię oceny oddziaływania na środowisko. Brak oceny przekłada się na brak konieczności opracowywania raportu, a to z kolei oznacza, że pod koniec września 2016 r. zostanie wydana decyzja środowiskowa – załącznik niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę hermetycznej instalacji ograniczającej uciążliwości odorowe emitowane z placu dojrzewania kompostu (najbardziej uciążliwego elementu Zakładu).

W załączeniu protokół z kontroli WIOŚ w Zakładzie Utylizacyjnym – kliknij.

08 Zakład - widok ogólny-maly