Zakład podsumowuje remont i wdraża kolejną zapowiedzianą inwestycję

Tegoroczne lato to pracowity okres dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Czerwiec stał pod znakiem remontu instalacji, lipiec to okres jej ponownego rozruchu i powrotu do pełnych mocy przerobowych. Natomiast w sierpniu rozpoczęły się po planowym przestoju pierwsze wyładunki odpadów z kompostowni. Zaawansowane są także przygotowania do modernizacji systemu odgazowania kwater.

Wszystkie etapy remontu wdrażane są terminowo. Współpraca z niemieckim wykonawcą, firmą Eggersmann przebiega sprawnie. “Obecnie trwają prace regulacyjne, które mają optymalizować działanie sortowni i kompostowni. Przestój wykorzystaliśmy na sprzątanie naszego terenu i sąsiedztwa oraz szeroką gamę prac porządkowych i konserwacyjnych. Odpady były i są przyjmowane przez Zakład bez zakłóceń” wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes miejskiej spółki. Za kilka tygodni będzie można ocenić na ile remont wpłynął na efektywność pracy instalacji.

Warto przypomnieć, że Zakład w czasie przestoju pozbywał się odpadów najbardziej uciążliwych zapachowo – czyli mokrych, przekazując je firmie zewnętrznej wybranej w postępowaniu przetargowym. Obecnie trwają już pierwsze wyładunki odpadów z kompostowni po ponownym jej uruchomieniu.”Rozruch hali kompostowania i wznowienie prac na placu dojrzewania kompostu mogą generować zwiększone uciążliwości, o czym staramy się informować, uprzedzać. Z myślą o okolicznych mieszkańcach, w miarę możliwości prowadzimy stopniowe zapełnianie placu. Jak dotąd nie odnotowaliśmy nasilenia problemu odorów” dodaje Wojciech Głuszczak.

Po remoncie, kolejnym celem jest sprawne przeprowadzenie modernizacji systemu odgazowania kwater. Co prawda działa on bardzo dobrze i w minionym roku Zakład pobrał rekordowe 6 mln m3 biogazu, ale by utrzymać wysoki poziom odzysku należy istniejącą sieć modernizować i rozwijać o nowe elementy. – W ten sposób znacząco ograniczamy emitowanie tego przykrego zapachu w kierunku osiedli. Uzyskaliśmy właśnie pozwolenie na modernizację odgazowania i zgodnie z planem zamierzamy jesienią przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych – zapowiada zastępca dyrektora ds. technicznych w ZU, Maciej Jakubek. Biogaz, wydzielający się ze składowiska, jest zasysany i kierowany do bioelektrowni, a tam z kolei przerabiany na prąd oraz ciepło (pochodzące z odnawialnego źródła energii).

W kolejnych latach planowane jest dalsze ograniczenie uciążliwości pochodzących z placu dojrzewania kompostu. Opuszczający kompostownię kompost będzie kierowany do hermetycznej hali, w której – zamiast na odkrytym placu – będzie prowadzony proces dojrzewania. Zakład zgłosił już ten projekt do Wojewódzkiego Planu Inwestycyjnego.

26