Zakład gościł pracowników gdańskiej IKEI

Gdańska Ikea zorganizowała dla swoich pracowników wyjazd edukacyjny do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Nasi specjaliści z przyjemnością podjęli Gości, wyjaśniając nie tylko funkcjonowanie całej instalacji i stosowanych proekologicznych technologii, ale też przekazując wiedzę jak na poziomie mieszkańca, klienta marketu czy firmy można dbać o skuteczną segregację odpadów.

Działaniom Zakładu przyświeca idea, iż nic tak nie uświadamia w ramach prośrodowiskowej edukacji “odpadowej” jak właśnie zwiedzanie tego typu obiektów oraz poznanie jaka jest droga odpadu od domego “śmietnika” do specjalistycznego Zakładu. Ponadto dopiero na terenie naszego Zakładu można sobie dobitnie uzmysłowić jak sumienne bądź nieodpowiedzialne segregowanie odpadów przez danego mieszkańca wpływa na funkcjonowanie takiej instalacji jak w Gdańsku oraz na jej ostateczne efekty ekologiczne. Dlatego rokrocznie nasza Spółka podejmuje kilkadziesiąt grup wycieczkowych, realizując misję edukacyjną (uczniowie, studenci, organizacje, firmy).

Pracownicy gdańskiej IKEI należeli do tych najbardziej zaangażowanych zwiedzających – pytaniom nie było końca, co tylko dowodzi opinii, że wiele osób wciąż chce poszerzać swoją wiedzę, by jak najlepiej segregować odpady. Pamiętajmy, że dobrze selekcjonowane odpady stają się zasobem, surowcem a nie problemem.