Zaangażowanie społeczne

Sport

Zakład Utylizacyjny jako spółka miejska stara się angażować w różne “progdańskie” projekty, także te sportowe czy rekreacyjne. W niniejszej zakładce są wymienione te najważniejsze, niemniej warto podkreślić też, że na zasadach mikrosponsoringu wspieramy również małe, oddolne inicjatywy, takie jak na przykład Bieg na Orientację “Harpuś”. Spółka ufundowała też kilka placów zabaw, w tym Ekologiczny Plac Zabaw, który nadaje drugie życie odpadom (opony, palety itp.) i stają się one bezpiecznymi stanowiskami do zabawy najmłodszych.

Od kilku lat konsekwentnie wspieramy też cykliczne zawody: „Gdańsk biega”, Bieg Westerplatte” oraz „Triathlon Gdańsk”.

Zapraszamy do zapoznania się ze sportowymi elementami naszego zaangażowania.

Skip to content