Zaangażowanie społeczne

Skład

Poniżej prezentujemy aktualny skład Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego (stan na lipiec 2020 r.).

Urząd Miejski w Gdańsku. Jubileuszowe posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, grudzień 2019 r.

Przewodnicząca Rady Interesariuszy
Olga Goitowska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Kierownik Referatu Komunalnego

Wiceprzewodniczący Rady Interesariuszy
Jarosław Paczos
Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki

Członkowie Rady

Aleksandra Bielicka – Giełdoń
Uniwersytet Gdański, Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Zakład Inżynierii Środowiska

Barbara Brandt – Sarnecka
Sołtys wsi Otomin

Wiesław Chmura
Przedstawiciel Biznes Club Kowale

Justyna Połomska
Sołtys wsi Kowale

Michał Dzioba
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Prezes Zarządu

Piotr Grzelak
Zastępca Prezydenta Gdańska ds. Zrównoważonego Rozwoju

Łukasz Katlewicz
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Pełnomocnik Rektora ds. odpadów i odczynników

Piotr Lachowski
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

Wojciech Głuszczak
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Członek Zarządu

Dagmara Nagórka – Kmiecik
Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska UM w Gdańsku

Tomasz Komorowski
Radny Dzielnicowy Rady Dzielnicy Jasień

Anna Wołodźko
Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku

Jadwiga Kopeć
Polski Klub Ekologiczny

Magdalena Wiśniewska
Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku

Krystyna Szymańska
Dyrektor Fundacji ARMAAG

Grzegorz Walczukiewicz
Port Czystej Energii, Dyrektor

Sławomir Kiszkurno
Port Czystej Energii, Prezes Zarządu

Tomasz Augustyniak
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Skip to content