Zaangażowanie społeczne

Skład

Poniżej prezentujemy aktualny skład Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego (stan na lipiec 2016 r.).

Przewodniczący Rady Interesariuszy
Sławomir Kiszkurno
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku

Wiceprzewodniczący Rady Interesariuszy
Jarosław Paczos
Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki

Członkowie Rady

Aleksandra Bielicka – Giełdoń
Uniwersytet Gdański, Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Zakład Inżynierii Środowiska

Barbara Brandt – Sarnecka
Sołtys wsi Otomin

Wiesław Chmura
Przedstawiciel Sołectwa Kowale

Justyna Połomska
Sołtys wsi Kowale

Michał Dzioba
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Prezes Zarządu

Piotr Grzelak
Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej

Maciej Jakubek
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Członek Zarządu

Łukasz Katlewicz
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Pełnomocnik Rektora ds. odpadów i odczynników

Piotr Lachowski
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

Wojciech Głuszczak
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Członek Zarządu

Dagmara Nagórka – Kmiecik
Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska UM w Gdańsku

Magdalena Nowicka
Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Jasień

Jadwiga Kopeć
Polski Klub Ekologiczny

Magdalena Wiśniewska
Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku

Krystyna Szymańska
Dyrektor Fundacji ARMAAG

Cyprian Maciejewski
Urząd Miejski w Gdańsku