Zaangażowanie społeczne

Kontakt

Prace Rady Interesariuszy koordynuje Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. W przypadku wątpliwości, pytań, inicjatyw, propozycji spotkań etc., uprzejmie prosimy o kontakt z poniższej wskazaną osobą. Wszelkie zgłoszenia, korespondencje będą kierowane każdorazowo do wszystkich członków Rady.

 

Monika Łapińska – Kopiejć
e-mail: mlapinska@zut.com.pl
tel.: 58 326 01 06

Korespondencję listowną prosimy kierować na adres:

Rada Interesariuszy
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
80-180 Gdańsk
62

Skip to content