Zaangażowanie społeczne

Idea

Inicjatywa uruchomienia Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego pojawiła się w 2013 roku ze strony zarządu naszej Spółki. Ponieważ propozycja spotkała się z aprobatą różnych środowisk, Rada została formalnie powołana w styczniu 2014 r. Pracują w niej przedstawiciele mieszkańców, członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu Utylizacyjnego. Rada będąc podmiotem konsultacyjno-doradczym stanowi doskonałą platformę wymiany informacji i konstruktywnego dialogu na temat funkcjonowania Zakładu i jego wpływu na otoczenie, a także planowanych inwestycji takich jak budowa spalarni odpadów.

Dzięki działalności Rady i regularnemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron udało się wypracować szereg wartościowych rekomendacji związanych z działaniem Zakładu. Część z nich, np. przeprowadzenie badań olfaktometrycznych czy rozbudowa sieci odgazowywania kwater, została już skutecznie zrealizowana. Pozostałe – w tym budowa nowej, hermetycznej instalacji kompostowania w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu – są w trakcie realizacji (i pod stałym nadzorem Rady).

Podczas spotkań Rady Interesariuszy (zazwyczaj w siedzibie ZU) dyskutowane są również bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Zakładu – przede wszystkim te, które wiążą się z jakimkolwiek wpływem Zakładu na okolicznych mieszkańców.

Członkowie Rady Interesariuszy wzięli udział w kilku wyjazdach studyjnych, by poznać technologie i rozwiązania stosowane w innych zakładach zagospodarowania odpadów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesienią 2015 roku członkowie Rady zwiedzali także spalarnię odpadów w niemieckim mieście Großräschen oraz budowę nowoczesnej spalarni w Poznaniu (film powyżej). Dwudniowy wyjazd był okazją do zwiedzenia instalacji działającej w takiej technologii, jak Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, który powstanie w Gdańsku. Podczas wizyty przedstawiciele Rady Interesariuszy spotkali się też z zagranicznymi ekspertami, z którymi wyjaśnili kwestie dotyczące działania spalarni, konsultacji społecznych czy wpływu na środowisko.

Przebieg i efekty prac Rady podawane są do publicznej wiadomości. Przede wszystkim w postaci oficjalnych protokołów, które członkowie przyjmują poprzez głosowanie, a także relacji z obrad. W szczególnych momentach Rada również komunikuje swoje opinie czy decyzje poprzez inne działania. Przykładowo w sierpniu 2015 r. podczas konferencji prasowej podsumowała swoje prace oraz udzieliła bardzo cennego poparcia Zakładowi, by w miejscu placu dojrzewania kompostu zbudować nową, hermetyczną instalację, która ograniczy uciążliwości zapachowe. Należy podkreślić, że decyzja Spółki o realizacji tej inwestycji (rozważano różne rozwiązania) została „wypracowana” po dogłębnej analizie tematu właśnie w ramach prac Rady.

Relacja z konferencji prasowej Rady Interesariuszy – kliknij.

Skip to content