Zaangażowanie społeczne

Program „Aktywne Sąsiedztwo”

Około pół miliona złotych w ciągu dwóch lat (2016 - 2018) przeznaczył Zakład Utylizacyjny na działania w ramach I edycji programu. Ich wspólnym celem było podnoszenie jakości życia mieszkańców z najbliższego otoczenia firmy. Efekty pierwszej edycji przyczyniły się bezspornie do decyzji o kontynuowaniu programu.

Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” obejmie dzielnice sąsiadujące z ZU: Ujeścisko-Łostowice i Jasień oraz graniczące z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy).

– Mamy świadomość swojego oddziaływania na otoczenie i tego, że dla okolicznych mieszkańców sąsiedztwo Zakładu może być czasem uciążliwe. Uznaliśmy już dawno, że naszym obowiązkiem jest pozytywne działanie na rzecz lokalnych społeczności, wykraczające poza gospodarkę odpadami i bieżące informowanie o naszej działalności. Chcemy wychodzić naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców, stąd pomysł na Program Społeczny – wyjaśnia Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Partnerami programu są Rady Dzielnic oraz Rady Sołeckie, a także lokalne organizacje pozarządowe. – Gdańsk jest otwarty na dialog i współpracę z mieszkańcami. Mamy tego kolejny dowód. Spółka komunalna działająca w tak specyficznej branży, w tak szczególnym otoczeniu jak Zakład Utylizacyjny musi być wyczulona na potrzeby społeczne. Program „Aktywne Sąsiedztwo” wpisuje się w politykę miasta i jest dobrą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – zapewniał Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska podczas konferencji inaugurującej program.

Skip to content