Wyniki badań olfaktometrycznych (odorowych)

Czy nauka potrafi zmierzyć i zbadać smród? Jak najbardziej. Są to tzw. badania olfaktometryczne. Właśnie takie specjalistyczne pomiary zostały wykonane na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Spółka zleciła badania w wyniku rekomendacji Rady Interesariuszy działającej przy zakładzie.

Rada Interesariuszy jest tworzona przez przedstawicieli mieszkańców, władz miasta, zakładu, a także niezależnych ekspertów naukowych. To grono wspólnie pracuje nad rozwiązaniami ograniczającymi uciążliwości zapachowe. Obecnie Rada zapoznaje się z raportem i ocenia jego zawartość.

Pomiarów dokonał zespół z Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Olfaktometria jest od lat powszechnie stosowana na Zachodzie, w Polsce to wciąż novum, innowacyjne badanie. Niemniej, wyraźnie wzrasta zainteresowanie taką, naukową formą poszukiwania rozwiązań dla uciążliwych, przemysłowych zakładów w Polsce.

Kliknij tu, aby pobrać raport.