Wybór wykonawcy hermetycznej kompostowni

Zakład Utylizacyjny wybrał wykonawcę hermetycznej kompostowni – kluczowej inwestycji, której efektem będzie odczuwalne ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów.

Do Zakładu Utylizacyjnego wpłynęło 5 ofert na zaprojektowanie i budowę nowej kompostowni. Ceny złożonych przez wykonawców ofert wahają się od 42 do 48 mln zł brutto i mieszczą w budżecie, jaki Zakład Utylizacyjny zamierzał przeznaczyć na realizację tej inwestycji.

Decyzją komisji przetargowej wybrana została oferta konsorcjum firm: Aquacoms Sp. z o.o. z Warszawy, Ekonova S.A. i Eko Tech Warszawa sp. z o.o. , która uzyskała najwyższy wynik pod względem kryteriów jakościowych i ceny. Kolejny krokiem będzie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, zaprojektowanie, a następnie rozpoczęcie budowy obiektu.

– Biorący udział w postępowaniu przetargowym wykonawcy mają oczywiście prawo odwołania się od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej. Po wewnętrznej analizie ofert nie spodziewamy się jednak, by ewentualne postępowanie w KIO przeciągnęło się nadmiernie lub spowodowało konieczność powtórzenia przetargu. Dążymy do tego, by jak najszybciej podpisać umowę z wybranym wykonawcą – mówi Michał Dzioba, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Zakład Utylizacyjny jest przygotowany do rozpoczęcia inwestycji. Pod koniec czerwca został opróżniony plac dojrzewania kompostu, który stanie się placem budowy nowej kompostowni. Odpady mokre, które segregują mieszkańcy nie są już przetwarzane w Zakładzie Utylizacyjnym, lecz wywożone do instalacji poza Gdańskiem. W opinii Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele okolicznych mieszkańców, samo opróżnienie placu dojrzewania kompostu odczuwalnie zmniejszyło emisję nieprzyjemnych zapachów z ZU.