Wspieramy lokalne szkoły

Łącznie 80 tys. zł przeznaczyliśmy na granty dla czterech szkół podstawowych z dzielnic sąsiadujących z Zakładem. Dzięki temu poprawiły się warunki, w jakich uczą się, bawią i odpoczywają uczniowie. To kolejne efekty programu społecznego „Aktywne Sąsiedztwo” realizowanego przez ZU.

Szkoła podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy zmodernizowała swoją świetlicę, natomiast w szkole podstawowej nr 85 dwie sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektory, ekrany i głośniki.

Pozostałe dwie szkoły zdecydowały się na inwestycje pod gołym niebem. W szkole podstawowej nr 86 powstał nowy plac zabaw. Dużą kreatywnością wykazała się natomiast szkoła podstawowa nr 12, która stworzyła „zieloną klasę”, umożliwiającą prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu. Wydzielona przestrzeń została wyposażona m.in. w drewniane ławki, stoły oraz stację meteo.

Program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” ma na celu konsekwentne, pozytywne zwiększanie zaangażowania Zakładu Utylizacyjnego na rzecz społeczności lokalnych w najbliższym otoczeniu spółki. Program obejmuje dzielnice Ujeścisko-Łostowice, Jasień oraz graniczące z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy). W ciągu dwóch lat (wiosna 2016 – wiosna 2018) Zakład Utylizacyjny przeznaczy pół miliona złotych na różne wspólne inicjatywy, m.in. projekty zgłoszone przez Rady Dzielnic, imprezy dla mieszkańców, sponsoring i wsparcie małych, oddolnych inicjatyw, współpracę z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w naszej zakładce: http://zut.com.pl/zaangazowanie-spoleczne/program-aktywne-sasiedztwo/