Wsparcie dla Rodzinnego Domu dla Dzieci w Gminie Kolbudy

Rodzinny Dom dla Dzieci w Bielkówku to żywiołowe grono czternaściorga podopiecznych i ich opiekunów. Wspólnymi siłami starają się stworzyć jak najbardziej przyjazną przestrzeń i atmosferę do życia. Najbliższe plany to ogród z prawdziwego zdarzenia. Zakład Utylizacyjny postanowił wesprzeć te starania i przekazał ze swojego ogrodu 24 drzewka iglaste (sosny, jodły), a także zestaw upominków, gadżetów, szkolnych przyborów.

Mało kto wie, że na terenie Zakładu jest właśnie duży ogród, w którym uprawiane jest kilkaset drzewek i krzewów. Roślinność służy nie tylko do rekultywacji i umocnień zboczy kwater, ale też do naszej akcji “wymień elektroodpady na drzewko”.

31