Wizytacja władz Gminy Kolbudy

Zakład Utylizacyjny zaprosił partnerów z Gminy Kolbudy, która przekazuje odpady do instalacji w Szadółkach, do wizytacji oraz dyskusji na temat ograniczania uciążliwości zapachowych, planów inwestycyjnych i możliwościach rozwoju współpracy.

W spotkaniu udział wzięli między innymi Zastępca Wójta, Marek Goliński oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Rusiecki i Zarząd Zakładu Utylizacyjnego. Gościom zaprezentowano funkcjonowanie sortowni po ubiegłorocznym remoncie, instalacji odgazowania składowiska po wiosennej modernizacji, a także plac dojrzewania kompostu, czyli główne źródło uciążliwości zapachowych, które ma być ograniczone poprzez kolejną dużą inwestycję Zakładu – budowę hermetycznej instalacji do kompostowania.

Bardzo długo trwała również dyskusja w sali konferencyjnej, która dotyczyła wielu wątków, m.in. zasad współpracy Zakładu z samorządami, potencjalnymi możliwościami obsługi Gminy przez zakładowy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), budowy spalarni odpadów czy też niuansów w zakresie organizowania systemu gospodarki odpadami. Ponieważ Gmina Kolbudy właśnie przygotowuje się do zmian w systemie i związanego z tym przetargu. Zakład Utylizacyjny zadeklarował wsparcie Gminy i współpracę w przygotowaniach do tego postępowania.

Zakład serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane samorządy, nie tylko te współpracujące z nim w ramach RIPOK, do wizytacji, poznawania naszych rozwiązań i standardów oraz merytorycznych dyskusji. Nasza instalacja jest chętnie odwiedzana przez wielu gości z Polski i zza granicy. Przykładowo już we wrześniu br. będziemy mieli przyjemność podejmować urzędników Wydziału Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Płońsku (woj. mazowieckie) a także przedstawicieli firm członkowskich Niemieckiego Stowarzyszenia Usuwania Azbestu.

Kwatera - wizytacja z Kolbud