Wizyta Stowarzyszenia Sąsiadów ZU

Stowarzyszenie Sąsiadów ZU Gdańsk Szadółki po raz kolejny odwiedziło Zakład Utylizacyjny. Tym razem wizyta, która miała miejsce 17 października, dotyczyła kwestii zaawansowania prac budowlanych hermetycznej kompostowni oraz kontroli nad spełnieniem założeń projektowych tejże inwestycji, a także założeń drugiej inwestycji, czyli Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, za który odpowiada Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Podczas spotkania przedstawiciele ZU omówili stan zaawansowania prac oraz kolejne etapy, przed którymi stoi zakład jako zamawiający hermetyczną kompostownię. Podzielili się również uwagami dotyczącymi obecnej współpracy z wykonawcami. Całość rozmowy zobrazowała i przypieczętowała wizyta na placu budowy.

Kolejnym tematem omówionym z przedstawicielami Stowarzyszenia był projekt budowy spalarni i stan jego realizacji. Dyskusja dotyczyła też, omawianej w mediach, sytuacji prawno-finansowej firmy Astaldi –  jednego z konsorcjantów. Członkowie stowarzyszenia dowiedzieli się od przedstawicieli spółki Port Czystej Energii, że w kontrakcie dotyczącym tej inwestycji obowiązuje solidarna odpowiedzialność trzech konsorcjantów za realizację projektu. Zawarte w nim zapisy zabezpieczają Zamawiającego na okoliczność wystąpienia różnego rodzaju trudności. 

Ustalono także, że w listopadzie br. stowarzyszenie zaproszone zostanie na spotkanie z wykonawcą, podczas którego omówione będą prace związane ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, w tym kwestie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

22.10._stowarzyszenie_sasiadów_wizyta (002)