Wizyta prezydenta Grzelaka

W czasie epidemii są zawody, miejsca pracy, stanowiska, które muszą wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Nasz zakład należy też do grupy tych, które muszą działać w możliwie niezmienionym trybie. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności jesteśmy na posterunku i dbamy o zachowanie możliwości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Prezydent Grzelak, podczas wizyt w zakładach komunalnych, których nieprzerwana działalność jest kluczowa dla bezpieczeństwa gdańszczan odwiedził też nasz zakład. Spotkał się w trakcie wizyty z pracownikami na tzw. pierwszej linii, był na wadze, w sortowni, w kabinach i na sterówce. Podziękował wszystkim za ich pracę w tym trudnym czasie, za odpowiedzialność i zrozumienie powagi sytuacji, ale też wyraził uznanie za nasz codzienny wysiłek, ten sprzed czasu epidemii. Bo to co nasz zakład robi dla Gdańska, dbając o bezpieczeństwo sanitarne, jest nie do przecenienia. Prezydent docenił też wdrożone w zakładzie środki bezpieczeństwa, tak istotne przecież z punktu widzenia zachowania ciągłości pracy i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dziękujemy za ten czas z nami.