Wizyta kontrolna Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego

Zakład Utylizacyjny ponownie podejmował przedstawicieli mieszkańców ze swojego najbliższego otoczenia, którzy regularnie, w porozumieniu z Zarządem Spółki, sprawdzają funkcjonowanie instalacji oraz składowiska.

Członków Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego oprowadzał zastępca dyrektora ds. technicznych, Maciej Jakubek. Goście przede wszystkim skupili się na ocenie pracy systemu odgazowania, który niedawno przeszedł modernizację i rozbudowę, dlatego też najwięcej czasu spędzili na kwaterach (czynnej i rekultywowanej) oraz w bioelektrowni, w której gaz składowiskowy jest neutralizowany zapachowo.

Takie wizyty służą bardzo szeroko pojmowanej weryfikacji funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego, który jest otwarty na udział w procesie tzw. społecznej kontroli. Jej priorytetowym tematem są uciążliwości względem otoczenia. Na tym polu wciąż pozostaje bardzo dużo do zrobienia, jednak sukcesywnie wypracowywane są postępy. Warto dodać, że kilku członków Stowarzyszenia jest także zaangażowanych w prace Rady Interesariuszy Zakładu (ciało o charakterze kontrolnym i opiniującym). Ponieważ wizytacja poprzedzała Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (otwarte dla zainteresowanych mieszkańców), Zakład przekazał specjalny folder informacyjny wyjaśniający problem uciążliwości i przybliżający rozwiązania (te wdrożone i te w przygotowaniu).

Spółka dokłada starań, aby problem możliwie ograniczać (na bieżąco) oraz wdrażać takie inwestycje i działania, które przyniosą poprawę sytuacji. Są one prowadzone w sposób transparentny. Wszystkie przedsięwzięcia są konsultowane z Radą Interesariuszy Zakładu i podawane do wiadomości publicznej.

 logo sąsiedzi wieksze