Wielkie sprzątanie Gdańska Południe już po raz drugi

Po zeszłorocznym sukcesie akcji „Wielkie Sprzątanie Gdańska – Południe” Zakład Utylizacyjny wraz z jednostkami miejskimi kontynuują swoją ideę. Pracownicy organizatora i partnerów akcji wspólnie z mieszkańcami będą sprzątać, nasadzać zieleń i edukować na temat właściwych zasad segregacji, a specjalnie powołane ekipy zajmą się usuwaniem dzikich wysypisk.

 „Wielkie Sprzątanie” to wspólna akcja Zakładu Utylizacyjnego, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Rad Dzielnic oraz jednostek miejskich odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i tereny publiczne, tj.  Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Do przedsięwzięcia włączyły się także szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, lokalni aktywiści czy Straż Miejska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.  – Frekwencja bliska 2 tysiącom osób, ponad 18 ton zebranych odpadów i ogromne zaangażowanie mieszkańców podczas zeszłorocznej akcji utwierdziły nas w przekonaniu, że tego typu inicjatywy należy kontynuować. Podejmujemy szereg działań edukacyjnych, mających na celu przybliżanie tematów związanych z gospodarką odpadami, ale także informacyjnych, aby na bieżąco komunikować o inwestycjach i planach Zakładu – podkreśla Monika Łapińska-Kopiejć, spec. ds. promocji ZU.

„Wielkie Sprzątanie” skierowane jest do mieszkańców Gdańska i ma na celu zarówno zintegrowanie społeczności wokół idei „Czystego Miasta Gdańsk”, jak również spięcie w całość mniejszych inicjatyw, polegających na sprzątaniu terenów rekreacyjnych w dzielnicach tworzących południową część miasta. Zakład Utylizacyjny chce także przybliżyć mieszkańcom tematy związane z systemem gospodarki odpadami, segregacją surowców wtórnych, a także możliwością bezpiecznego i  zgodnego z prawem pozbywania się odpadów komunalnych. Dlatego też głównym tematem tegorocznej, II edycji, będzie problem wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych (dzikie wysypiska) oraz konsekwencje takich działań. W trzech centralnych lokalizacjach akcji pojawią się także punkty informacyjne Zakładu Utylizacyjnego, w których będzie można porozmawiać o działalności Spółki, zapytać o plany inwestycyjne oraz o bezpłatne usługi świadczone dla mieszkańców.

Wszystkich chętnych, którzy chcą wraz z nami posprzątać swoją okolicę zapraszamy do udziału w akcji w trzech dzielnicach:

  • Jasień

– SP nr 85, ul. Stolema 59

– Kiełpinek,  ul. Szczęśliwa 42

– Szadółki, ul. Lubowidzka 8

  • Chełm

– Jar Wilanowski

  • Ujeścisko-Łostowice

– SP nr 12, ul Człuchowska 12

W wymienionych punktach koordynatorzy będą wydawać worki, rękawice i specjalnie przygotowane mapki z zaznaczonymi obszarami objętymi akcją. Aby nie tylko posprzątać, ale również upiększyć południową część miasta, zaplanowano nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów.

Centralnymi miejscami akcji będą dwie szkoły partnerskie: Szkoła Podstawowa nr 12 i Szkoła Podstawowa nr 85 oraz zespół parkowo-rekreacyjny Jar Wilanowski, w których po akcji odbędą się pikniki sąsiedzkie!

Harmonogram akcji:

10:00  – Zbiórka uczestników w każdym z punktów (pobieranie worków, rękawic, mapek)

10:00  – Początek wspólnych nasadzeń kwiatów, krzewów i drzew

10:30 – Początek wspólnego sprzątania w terenie

13:00 – Powrót do miejsca zbiórek:

  • Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników
  • Losowanie nagród
  • Piknik
  • Eko gry i zabawy dla dzieci

15:00 – Zakończenie

*Ważne: dzieci mogą brać udział w akcji tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły akcji na: zut.com.pl oraz www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

Patronat medialny nad akcją objęli: Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki