Udział ZU w konferencji dot. ochrony środowiska na Pomorzu

Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Wojciech Głuszczak wziął udział w konferencji naukowo – społecznej dotyczącej wpływu jakości środowiska na zdrowie Pomorzan. W swoim wystąpieniu przedstawił zmieniające się na przestrzeni ostatnich lat wyniki pracy ZU oraz dane potwierdzające coraz większą świadomość gdańszczan w obszarze segregacji odpadów.

– Liczby mówią same za siebie. Przykładowo w ciągu ostatnich dziesięciu lat lat blisko dziesięciokrotnie wzrósł pobór odzyskiwanego biogazu. Dzięki temu mamy obecnie ponad dziesięciokrotny wzrost produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej na terenie zakładu. Inwestycje to jednak nie tylko modernizacje, ale również to, co sami mieszkańcy robią w zakresie gospodarki odpadami. Jeśli chodzi o tzw. odpad mokry, w porównaniu z zeszłym rokiem odnotowaliśmy blisko trzykrotny wzrost, a w porównaniu z latami 2012 – 2013 kiedy weszła w życie reforma – czterokrotny – mówił Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

To właśnie na terenie ZU ma powstać zakład termicznego przekształcania odpadów, dzięki któremu można będzie przetwarzać część tzw. śmieci komunalnych, które do tej pory były gromadzone na składowisku. – Jeśli chodzi o spalanie odpadów opanowaliśmy ten proces, a w ciągu najbliższych lat będzie on na pewno nadal dopracowywany. Nie dajmy się zwieść mitom, które panowały przed 20 laty, że dzisiaj technologia wygląda tak samo. Instalacja, która właśnie powstaje w Krakowie jest produkowana przez Koreańczyków, nadzorowana przez Niemców i musi spełniać wszystkie standardy, bo inaczej nie mogłaby zostać dofinansowana – zapewniał prof. Adam Grochowalski z Politechniki Krakowskiej w swoim wystąpieniu dotyczącym “Wpływu zanieczyszczeń dioksynopodobnych na stan środowiska i zdrowia ludzi”.

W konferencji pt. “Wpływ jakości środowiska na zdrowie Pomorzan”, która odbyła się w Gdańsku 21 maja 2015 udział wzięło kilkudziesięciu ekspertów zarówno z Pomorza, jak i całego kraju, m.in. przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, naukowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Krakowskiej, Akademii Morskiej w Gdyni, a także reprezentanci pomorskich instytucji, m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Podczas kilkunastu wystąpień poruszone zostały tematy takie jak stan zanieczyszczenia i ocena jakości powietrza w regionie woj. pomorskiego, nowoczesne technologie utylizacji odpadów, ochrona powietrza i zdrowia czy neutralizacja obecnych w powietrzu substancji szkodliwych. Eksperci dyskutowali też na temat technologii zakładów termicznego przetwarzania odpadów czy pozyskiwania dodatkowych źródeł energii.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Pomorską Radę Federacji stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (PR FSNT NOT), pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR