Udział w ZU w I Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami

W dniach 4-5 czerwca 2018 rok na Wyspie Sobieszewskiej pod patronatem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami zainicjowane przez Gdańską Fundację Wody. Moderatorem panelu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym był Michał Dzioba, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Pierwszy dzień forum zrealizowano w formie szkoleń prowadzonych przez specjalistów w wybranych dziedzinach,  podczas których omawiano takie tematy jak: in-house w gminach  i gospodarka odpadami w ich obszarze, ogólnopolskim system segregacji, poziomy odzysku surowców w kontekście wymogów unijnych czy wspomniana wyżej idea circular economy. Przyjęta formuła oraz pytania i dyskusje pozwoliły na szeroką wymianę poglądów między uczestnikami konferencji.

Podczas swojej prezentacji Michał Dzioba pokazał proces zmian, które sukcesywnie zachodzą w Zakładzie aby stał się on centrum odzysku i recyklingu, w którym odpad jest cennym surowcem, wykorzystanym do ponownej produkcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest więc odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, zarówno te ekonomiczne jak i środowiskowe.

Na drugi dzień zaplanowano dwie równolegle przebiegające wizyty studyjne: w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku oraz w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych w Gdańsku. Dodatkowymi elementami promującymi Miasto Gdańsk były:  wejście na Zbiornik Wodny Kazimierz w Gdańsku – Sobieszewie czy wizyta w Europejskim Centrum Solidarności.