Udział w sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

Rzecznik Prasowy Zakładu Utylizacyjnego, Cyprian Maciejewski został zaproszony do udziału w kwietniowej sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice. W ramach obrad przybliżył dotychczasowe efekty współpracy z Radą oraz nakreślił dalsze plany działań prospołecznych Spółki z naciskiem na najbliższe sąsiedztwo.

Najważniejsze elementy podsumowania ubiegłego roku to wspólne, nowe inicjatywy dla mieszkańców: “Święto Południa Gdańska” oraz Rodzinny Bieg “Czyste Miasto Gdańsk”, które okazały się trafionymi pomysłami i dlatego też będą rozwijane. Ponadto, bardzo ważnym aspektem współpracy jest Rada Interesariuszy Zakładu, z udziałem m.in. przewodniczącego Zarządu Rady, Piotra Lachowskiego. Rada Interesariuszy jako ciało kontrolno-doradcze regularnie opiniuje plany Zakładu, a także współpracuje przy wypracowywaniu jak najlepszych prospołecznych i prośrodowiskowych rozwiązań dot. jego funkcjonowania. Przede wszystkim w kontekście uciążliwości zapachowych oraz przygotowań do budowy spalarni odpadów.

Rok 2016 ma w zamierzeniu przynieść pogłębienie współpracy pomiędzy Zakładem a Radą Dzielnicy, co zwiększy pozytywny wkład Spółki w życie mieszkańców, a także poszerzy ich wiedzę na temat usług i funkcjonowania Zakładu.

Rodzinny Bieg “Czyste Miasto Gdańsk” – I edycja (2015)