Udział w Kolegium Rad Dzielnic

Rzecznik prasowy Zakładu wziął udział w Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Dzięki temu zaproszeniu Spółka miała sposobność zaprezentować lokalnym, gdańskim liderom społecznym program inwestycyjny na rzecz redukcji uciążliwości zapachowych.

Cyprian Maciejewski wyjaśnił uczestnikom przyczyny uciążliwości oraz dotychczasowe działania antyodorowe i ich efekty. Jednocześnie szeroko omówił program inwestycyjny na najbliższe 5 lat, który rokrocznie będzie przynosił kolejne rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia kontroli nad emisją nieprzyjemnych zapachów.

Szczególną uwagę wywołał temat budowy nowej, hermetycznej kompostowni w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu. Radni dopytywali o skalę tej inwestycji, realne terminy jej realizacji oraz sposoby filtrowania uciążliwego powietrza.

Zakład zadeklarował Radom pełną dyspozycyjność w przypadku chęci spotkania czy kolejnych konsultacji.

kolgieum-rad-dzielnic