Udany debiut Smart Metropolia Eko Forum

W dniach 23-24 listopada 2016 odbyła się piąta już edycja Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia, ale pierwsza jego nowej "środowiskowej" odsłony. Zakład Utylizacyjny był partnerem merytorycznym i sponsorem dedykowanego bloku kongresu, dotyczącego gospodarki odpadami oraz problemów jakości powietrza pod nazwą SMART METROPOLIA EKO FORUM. Wystąpienia zaproszonych panelistów przyciągnęły ponad 180 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów, wyższych uczelni, urzędów, jak również Rady Interesariuszy Zakładu, w tym strony społecznej.

Podczas pierwszego dnia, w ramach panelu: „Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym i jej wpływ na konkurencyjność i bezpieczeństwo metropolii”,  dużym zainteresowaniem cieszył się m.in. wykład dr inż. Barbary  Kozłowskiej dotyczący polityki unijnej w zakresie gospodarki odpadami oraz nowych standardów selektywnej zbiórki, a także przygotowana specjalnie na kongres analiza o wpływie zamówień in-house na rynek gospodarki odpadami w województwie pomorskim, autorstwa wiceprezesa Zarządu HSM Polska Mariusza Karpińskiego. W debacie na temat wyników przeprowadzonej analizy wziął także udział Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej, Piotr Grzelak.

Wojciech Głuszczak, prezes ZU, oprócz wystąpienia poświęconego przygotowaniom do budowy spalarni odpadów w Gdańsku, wziął udział w eksperckiej dyskusji dotyczącej gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym na gruncie polskich realiów.

– Uczestnictwo oraz współorganizowanie wraz z RE:Miasto tak dużego wydarzenia związanego  tematyką odpadową jest dla nas niezwykle ważne – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego. – Możliwość wysłuchania wielu ciekawych wystąpień oraz wzięcie udziału w dyskusjach są kluczowe dla lepszego zrozumienia istoty problemów, z jakimi zmagają się takie zakłady jak nasz. Poruszamy się pomiędzy wyznaczonymi celami gospodarczymi, branżą, a mieszkańcami, dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli otwarci na dialog i współpracę – dodaje Wojciech Głuszczak.

Równie istotne dyskusje toczyły się podczas spotkań networkingowych w specjalnej  strefie, zaaranżowanej przez Zakład. Wynikiem jednej z takich rozmów jest m.in.  umówienie wzajemnych wizyt w celu wymiany doświadczeń pomiędzy Zakładem Utylizacyjnym i Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Wydarzenie było również doskonałą okazją do oficjalnej inauguracji kampanii informacyjno-edukacyjnej Zakładu Utylizacyjnego pod hasłem „Gdańska Kultura Segregacji”, w ramach której gdańszczanie otrzymają szereg praktycznych, ale też łatwych do wykonania porad i wskazówek dotyczących lepszego, bardziej efektywnego segregowania odpadów w domach.

– Gdańszczanie segregują odpady coraz chętniej. Dlatego w tej kampanii skupiliśmy się na poszerzeniu posiadanej już wiedzy i podnoszenia jakości tej segregacji. Staramy się pokazywać bardzo istotne niuanse i wyjaśniać dlaczego są tak ważne – wyjaśniał dziennikarzom wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak.

Działania rozpoczyna seria edukacyjnych spotów, które emitowane będą w kinach na terenie Gdańska, jak również w radiu, Internecie oraz na nośnikach w komunikacji miejskiej. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja kampanii w różnych odsłonach.

Równie ważny temat, dotyczący jakości powietrza, poruszony został podczas drugiego dnia SMART METROPOLIA EKO FORUM. Dyskutowano między innymi na temat technologii niskoemisyjnych, czy też efektywności energetycznej.

– Duże zainteresowanie kongresem pokazuje, że istnieje potrzeba rozmów na temat środowiska, gospodarki odpadami w tym roli, jaką odgrywają w niej mieszkańcy. Wiosną przyszłego roku Zakład Utylizacyjny planuje samodzielnie zorganizować “autorską” konferencję, poświęconą przede wszystkim rozwiązywaniu uciążliwości zapachowych – zapowiada Cyprian Maciejewski, rzecznik prasowy ZU.

smef-foto-2

Na zdjęciu powyżej dyskusja ekspercka o spalaniu odpadów – z udziałem publiczności, wypowiada się Jarosław Paczos, wiceprzewodniczący Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego oraz Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego; poniżej głos zabiera wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak (Dyskusja o rozwiązaniach in-house).

smef-foto-1