Udane i pełne inspirujących idei Pomorskie Eko Forum!

Jak radzić sobie z nadpodażą surowca, jak spełnić unijne cele dotyczące wymaganych poziomów odzysków, a także jak prowadzić gospodarkę odpadami w sposób odpowiedzialny społecznie – na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwali uczestnicy II edycji Pomorskiego Eko Forum. Wydarzenie, którego partnerem głównym był Zakład Utylizacyjny, obfitowało w szereg inspirujących debat z udziałem ekspertów, naukowców i przedstawicieli samorządów zajmujących się ochroną środowiska.

Blisko 300 uczestników, dziewiętnaście paneli dyskusyjnych, szereg rozmów i spotkań oraz strefa wystawiennicza – to bilans tegorocznego Pomorskiego Eko Forum, które odbyło się 10 października w gdańskim AmberExpo. Wydarzenie otworzyła debata o unijnym pakiecie odpadowym z udziałem gościa specjalnego Filipa Piotrowskiego z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. O wyzwaniach dla Europy w kontekście walki o czyste powietrze dyskutowano także z gościem zagranicznym – Mats’em Larrsonem z Global Energy Transformation Institute.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja poświęcona wyzwaniom dotyczącym wymogów osiągania wysokich poziomów odzysku surowców wtórnych w kolejnych latach, a także prezentacja różnych spojrzeń na prowadzenie biznesu odpowiedzialnie społecznego w branży środowiskowej. – Odpowiedzialność to przede wszystkim szacunek i bycie fair play wobec innych. Taką postawę prezentujemy w strategii biznesowej, którą zaczęliśmy tworzyć i pisać myśląc przede wszystkim o ludziach, otoczeniu i tym, jaką rolę możemy pełnić wobec mieszkańców i przyszłych pokoleń – mówił Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w prelekcji pt. „Społecznie Odpowiedzialni. Po co i dla kogo”.

Podczas wydarzenia można było porozmawiać o nowopowstających w Gdańsku dwóch nowych, środowiskowych inwestycjach – hermetycznej kompostowni oraz Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Eksperci zapoznawali się także z edukacyjną stroną działań Zakładu Utylizacyjnego, w szczególności tą związaną z upowszechnianiem zasad hierarchii postępowania z odpadami. Na stoisku ZU można było także otrzymać pierwszy w historii raport społeczny firmy na lata 2016-2017.

Wydarzenie było świetną okazją do wymiany poglądów pomiędzy ekspertami, a także szansą na wspólną dyskusję na temat wyzwań, jakie czekają branżę w najbliższych latach, głównie tych związanych ze zmieniającym się prawem i koniecznością dostosowywania się do unijnych wymogów. Debaty odbywały się w trzech blokach: gospodarka wodno-ściekowa, jakość powietrza w gminie i nowoczesne myślenie o odpadach.

Do zobaczenia na kolejnym branżowym spotkaniu, już za rok!