Termiczne plany dla województwa

Przed pomorskimi samorządami i Zakładem Utylizacyjnym kluczowy czas,

który rozstrzygnie w jakiej formule zbudowany zostanie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. To strategiczny projekt dla gospodarki odpadami w regionie.

Zgodnie z prawem unijnym w najbliższych latach Polska musi znacząco ograniczyć składowanie odpadów komunalnych w tym ulegających biodegradacji i frakcji energetycznej, która właśnie stanowić będzie paliwo do planowanej instalacji. Tzw. spalarnie odpadów powstają obecnie lub niebawem będą budowane w wielu polskich aglomeracjach, np. Kraków, Bydgoszcz czy Poznań.

Umowę doradczą w ramach inwestycji realizuje konsorcjum firm BBF Sp. z o.o. oraz Ipopema Securities S.A. Raport wstępny oraz określenie modelu realizacji projektu to elementy pierwszego z sześciu etapów współpracy. – Nasi konsultanci mają doświadczenie zdobyte przy trzech projektach spalarniowych, w tym poznańskim. Jest to dla nas o tyle cenne, że w Pomorskiem również myślimy, tak jak w Poznaniu, o zrealizowaniu inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Zespół doradców przedstawił efekty dotychczasowych prac podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, które dedykowane było zainteresowanym samorządom, władzom miasta Gdańska i Pomorza. Temat realizacji tego znaczącego projektu przybliżany był także zainteresowanym mieszkańcom i działaczom społecznym podczas otwartego spotkania zorganizowanego 12 czerwca na gdańskim Ujeścisku, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Spotkanie relacjonowane było również na żywo w internecie. Z możliwości takiej formy udziału w spotkaniu skorzystało ok. 500 osób.