Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Gdańska

Odnosząc się do ostatniej publikacji Gazety Wyborczej, Magazyn Trójmiejski, z dnia 14 lutego br. na temat działalności Zakładu Utylizacyjnego, która opierając się na wypowiedzi kilku osób wprowadza w błąd opinię publiczną, dając do zrozumienia, iż sąsiedztwo Zakładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców , chcielibyśmy poinformować,  że w okresie od 12.02.13 r. do 11.09.13 r. na zlecenie Zakładu, Gdański Uniwersytet Medyczny dokonał 7 serii badań mikrobiologicznych, których celem było oszacowanie liczby wybranych bakterii i grzybów mikroskopowych w próbkach powietrza pobranych na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku Szadółkach oraz w rejonie potencjalnego oddziaływania składowiska odpadów.

Wyniki badań nie wykazały w badanym powietrzu występowania drobnoustrojów w ilościach zagrażających zdrowiu mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem wyników badań.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż Zakład w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu zmniejszenie wpływu swojej działalności na komfort mieszkańców okolicznych osiedli.
Wdrożone rozwiązania, nie tylko w naszej opinii, przyniosły w ostatnich miesiącach zakładany efekt, tzn. wyraźne zmniejszenie częstotliwości i poziomu emisji odorów z terenu Zakładu, który to stan potwierdzają także Interesariusze Zakładu Utylizacyjnego.

Dyrekcja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o