Stowarzyszenie Sąsiadów ZU pozytywnie ocenia efekty działań „antyodorowych”

- Obecnie uciążliwości odorowe zdarzają się, ale są sporadyczne. Komfort życia i przebywania w bliższej i dalszej okolicy Zakładu Utylizacyjnego zdecydowanie się poprawił – taką opinię przedstawiło Stowarzyszenie Sąsiadów ZU Gdańsk-Szadółki, które od lat monitoruje działalność oraz oddziaływanie Zakładu na otoczenie.

Stowarzyszenie Sąsiadów zwróciło uwagę, że poprawa sytuacji jest przede wszystkim efektem likwidacji placu dojrzewania kompostu, który był głównym źródłem nieprzyjemnych zapachów

z Zakładu Utylizacyjnego. Doceniło również rolę kilkukrotnej rozbudowy systemu odgazowania składowiska, dzięki czemu powstający w kwaterze składowiska gaz nie ulatnia się do atmosfery, ale jest spalany w zakładowej bioelektrowni.

Stowarzyszenie zwróciło również uwagę, że „sytuacja poprawiła się radykalnie i to pomimo równie deszczowego lata jak w 2016 roku”. Faktycznie, w niektóre dni lipca bieżącego roku wielkość odpadów na terenie Zakładu wynosiła nawet 120 mm/m2.

W trakcie intensywnych opadów podjęliśmy nadzwyczajne środki, by opanować i zagospodarować ponadnormatywne ilości wody, które przyjęło składowisko odpadów i inne obiekty na terenie Zakładu – przypomina Michał Dzioba, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

Pracownicy Zakładu pełnili całodobowe dyżury, by monitorować sytuację i podejmować niezbędne działania zapobiegawcze. Zaangażowany został również dodatkowy sprzęt przygotowany na tego typu sytuacje. Pozwoliło to na utrzymanie na bezpiecznym poziomie stanu wypełnienia zbiorników retencyjnych, a także sukcesywne usuwanie zastoisk wodnych w rejonie kwater składowiska.

W czasie opadów byliśmy w bieżącym, roboczym kontakcie z władzami Gdańska oraz naszymi partnerami z Rady Interesariuszy Zakładu, w tym Stowarzyszenia Sąsiadów. Informacje były również dostępne dla mieszkańców na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych – wyjaśnia Michał Dzioba.

Zakład Utylizacyjny był przygotowywany na wzmożone i intensywne opady już od zeszłego roku. Podjęte działania obejmowały m.in.:

  • przygotowanie zwiększonej retencji kwater poprzez maksymalną możliwą eksploatację podczyszczalni odcieków oraz wywożenie części odcieków i ścieków technologicznych do oczyszczalni poza ZU,
  • przygotowanie zbiorników retencyjnych na przyjęcie ponadnormatywnej ilości wody,
  • rekultywacja kwatery 800/2 tj. wykonanie izolacji wierzchowiny oraz skarp i ich wzmocnienie nasadzoną roślinnością, dzięki czemu poziom wód w kwaterach nie podnosi się gwałtownie,
  • zmniejszenie działek roboczych na użytkowanej kwaterze oraz wyrównanie wierzchowiny,
    co uniemożliwia tworzenie się większych zastoisk wodnych na kwaterze,
  • doposażenie w sprzęt niezbędny w takich sytuacjach, m.in. pompy o zwiększonej wydajności,
  • modernizacja systemu odprowadzania biogazu ze złoża do stacji zbiorczych.

Nie spoczywamy na laurach. W Zakładzie Utylizacyjnym każdego dnia przetwarzamy ogromne ilości odpadów, dlatego stale uważnie przyglądamy się naszemu oddziaływaniu na otoczenie i podejmujemy stosowne działania, by je minimalizować. To nasz priorytet – mówi Michał Dzioba.

Stowarzyszenie Sąsiadów ZU Gdańsk-Szadółki to partner miejskiej spółki, który współpracuje z nią od 4 lat w ramach Rady Interesariuszy, a także pełni rolę niezależnej, merytorycznej organizacji, która w porozumieniu z Zakładem prowadzi tzw. kontrolę społeczną nad jego funkcjonowaniem. Prezes Stowarzyszenia, Jarosław Paczos jest wiceprzewodniczącym Rady Interesariuszy Zakładu.

Źródłem opinii jest oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Sąsiadów ZU Gdańsk-Szadółki: www.szadolki.pl