Stowarzyszenie Sąsiadów z wizytą w ZU

2 sierpnia pojawili się u nas z wizytą Przedstawiciele Stowarzyszenia Sąsiadów ZU Gdańsk Szadółki. To kolejna wizyta mieszkańców pobliskich dzielnic na terenie zakładu, tym razem związana z warunkami atmosferycznymi oraz okresowymi uciążliwościami zapachowymi, które odczuwają nasi pobliscy sąsiedzi. Wśród przedstawicieli sąsiadów byli mieszkańcy: osiedla Miłego, Otomina i Jasienia.

Podczas wizyty poruszono kwestie działalności zakładu, planów inwestycyjnych, a także wpływu warunków atmosferycznych na prowadzone w Zakładzie prace. Przedstawiciele Stowarzyszenia odwiedzili m.in. dawny plac dojrzewania kompostu, gdzie powstaje obecnie nowa hermetyczna kompostownia oraz nieczynną kwaterę składowania odpadów.

Podczas spotkania, Stowarzyszenie Sąsiadów zostało poinformowane, że istnieje możliwość zagospodarowania w spalarni frakcji, która jest obecnie poddawana stabilizacji tlenowej, a która przy takich temperaturach może powodować nieprzyjemne zapachy. Podkreślono, że obecne warunki atmosferyczne są trudne, zatem uciążliwości zapachowe mogą się nasilać w związku ze zjawiskiem inwersji temperaturowej, które przy braku ruchów powietrza powoduje „zatrzymanie” nieprzyjemego zapachu (pisaliśmy o tym także w komunikacie do mieszkańców tutaj: http://zut.com.pl/komunikat-dla-mieszkancow-wysokie-temperatury-wplywaja-emisje-nieprzyjemnych-zapachow/)

Podczas wizyty przedstawiciele Stowarzyszenia mogli sprawdzić prawidłowość działania studni odgazowującej – wizja potwierdziła, że system odgazowania działa sprawnie.

Przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego przekazali też reprezentantom Stowarzyszenia informację dotyczącą planu uruchomienia jesienią akcji zazieleniania nieczynnej od 2010 roku kwatery składowania odpadów, co również może mieć wpływ na minimalizowanie uciążliwości zapachowych.

IMG_8505