Sprzątamy teren wokół naszego Zakładu

Ostatnie silne wiatry mocno dały się we znaki otoczeniu Zakładu. Po ich ustaniu ekipy sprzątające zabrały się za uprzątnięcie wywianych odpadów.

W połowie marca grupa pracowników Zakładu Utylizacyjnego sprzątała teren w najbliższym otoczeniu firmy. Akcje sprzątania samego terenu ZU, prowadzone są regularnie, nawet kilkadziesiąt razy w roku. Dzięki temu ograniczamy wywiewanie odpadów. Na co dzień, sprzątaniem wokół ZU zajmuje się stały, dedykowany zespół.

Rozwiewanie lekkich odpadów z terenu Zakładu, przede wszystkim z placów przeładunkowych i rejonu boksów na odpady segregowane to duże wyzwanie organizacyjne. – Silny wiatr nie ułatwia nam pracy. Mimo środków zaradczych takich jak specjalne, wysokie siatki ochronne, odpady są wywiewane poza ogrodzenie. Dlatego regularnie angażujemy kilkudziesięcioosobową grupę pracowników, która sprząta teren Zakładu w celu ograniczenia ilości odpadów, które mogłyby wydostać się poza siatki – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

– Na co dzień sprzątaniem wokół Zakładu zajmuje się stały kilkuosobowy zespół, wspierany doraźnie w sytuacjach ekstremalnych przez pracowników pozostałych sekcji. Dzięki temu na bieżąco reagujemy na pojawiający się wokół naszego Zakładu nieporządek. Chodzi głownie o : rejon wzdłuż ul Jabłoniowej, tereny od strony obwodnicy czy też od strony lasu. W sytuacjach ekstremalnych, tzn. bardzo silnych wiatrów, ze względu na rozległość naszego terenu, te działania zajmują więcej czasu. – dodaje Wojciech Głuszczak.

Efekty sprzątania terenu wokół Zakładu Utylizacyjnego przez kilkudziesięcioosobową grupę pracowników można zobaczyć na poniższych zdjęciach.