Spotkanie z Radnymi Miasta Gdańska

Czy wzrost odzysku biogazu w ostatnich latach jest efektem rozbudowy systemy odgazowania składowiska? W jaki sposób nowa kompostownia zostanie włączona do istniejącej instalacji w Zakładzie Utylizacyjnym? Ile odpadów dostarczą poszczególne gminy do planowanej spalarni odpadów? To tylko niektóre z pytań, na które musieli odpowiedzieć przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego podczas spotkania z Radnymi Miasta Gdańska.

Zarząd Zakładu Utylizacyjnego zaprosił Radnych na spotkanie poświęcone działalności spółki, aktualnej sytuacji związanej z oddziaływaniem na otoczenie, a także realizowanym inwestycjom oraz planom na kolejne lata.

Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego, przedstawił efekty działalności Zakładu Utylizacyjnego. Zaprezentował aktualne wyniki odzysku surowców wtórnych, produkcji ekologicznej energii ze spalania pozyskiwanego z kwatery składowiska biogazu, czy tzw. odzysku organicznego – czyli produkcji kompostu z segregowanych przez mieszkańców odpadów mokrych.

Prezes Dzioba podsumował również dotychczasowe działania, które przyniosły odczuwalną poprawę w zakresie odczuwalności nieprzyjemnych zapachów. Chodzi przede wszystkim o kilkukrotną rozbudowę systemu odgazowania składowiska czy likwidację placu dojrzewania kompostu, do niedawna głównego źródła nieprzyjemnych zapachów z Zakładu.

Dużo uwagi zostało poświęcone aktualnie realizowanym inwestycjom: nowej, hermetycznej kompostowni, która powstanie w miejscu placu dojrzewania kompostu oraz spalarni odpadów.

Wykonawca kompostowni został wybrany pod koniec września. Obecnie Zakład czeka na uprawomocnienie się tej decyzji. Jeśli nie wpłyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej umowa zostanie podpisana w ciągu kilku tygodni. Przy takim założeniu obiekt zostanie wybudowany do końca 2018 r. a na początku 2019 r. nastąpi jego rozruch i eksploatacja. Radnych interesowała przede wszystkim wartość inwestycji, a także harmonogram realizacji projektu.

Wiele pytań wywołała kwestia budowy spalarni odpadów. Radni pytali przede wszystkim o wielkość instalacji – czy planowane 160 tys. ton jest optymalne dla potrzeb Gdańska, źródła pozyskiwania odpadów do spalarni oraz ich ilości, które będą przekazywane przez gminy biorące udział w projekcie. Poruszono również kwestie sposobów wykorzystania ciepła i energii elektrycznej z ZTPO w Gdańsku oraz stanu postępowania na wybór wykonawcy i harmonogramu planowanych prac.

Wobec tak dużego zainteresowania tematem Michał Dzioba zadeklarował przesłanie specjalnego materiału informacyjnego dla Radnych, w którym w syntetyczny sposób zostanie przedstawiony projekt budowy ZTPO.

Spotkanie zakończyło podsumowanie działań społecznych Spółki wraz z przedstawieniem celów w zakresie gospodarki odpadami na najbliższe 5 lat.