Spotkanie Inauguracyjne Rady Interesariuszy

16 stycznia br., zgodnie z deklaracją złożoną przez Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. Wojciecha Głuszczaka, odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Interesariuszy.

Rada Interesariuszy jest organem powołanym w celu przeanalizowania rozwiązań, których realizacja pozwoli na zmniejszenie uciążliwości Zakładu i wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Miasta Gdańska i Gminy Kolbudy.

Rada skupia przedstawicieli środowisk aktywnych w temacie funkcjonowania Zakładu, czyli społeczników, ekologów, ekspertów z gdańskich uczelni wyższych, przedstawicieli Miasta i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Do udziału w pracach Rady zaproszono:

 • Aleksandrę Bielicką-Giełdoń – Uniwersytet Gdański
 • Barbarę Brandt-Sarnecką – Sołtys wsi Otomin
 • Izabelę Borkowską – Pracownik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska
 • Krystynę Dominiczak – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ujeścisko-Łostowice
 • Ewę Kowalską – Właścicielka serwisu ibedeker.pl
 • Magdalenę Nowicką – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasień
 • Ewę Siedlecką – Polski Klub Ekologiczny
 • Wiesława Chmurę – Sołtys wsi Kowale
 • Krzysztofa Jagodzińskiego – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
 • Macieja Lisickiego – Prezydent Miasta Gdańska
 • Jarosława Paczosa – Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki
 • Dimitrisa Skurasa – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska
 • Wojciecha Winieckiego – Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej
 • Wojciecha Głuszczaka – Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
 • Macieja Jakubka – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Członek Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Wszyscy z zaproszonych osób wyrazili gotowość do uczestniczenia w pracach.
W trakcie I posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z treścią Listu Intencyjnego, po drobnych korektach tekstu przystapiono do uroczystego podpisania Listu przez jej Członków.

W ramach spotkania członkowie Rady mieli możliwość zwiedzenia Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji modernizowanych lub wdrożonych w 2013 roku oraz planowanych na 2014 rok.
W kolejnej części panelowej spotkania dyskutowano na temat głównych kierunków działania Rady, oraz  metodologii rekomendowania prac.
Ustalono również zakres tematyczny oraz orientacyjny termin kolejnego spotkania.