Spółka

Struktura organizacyjna

W Zakładzie Utylizacyjnym zatrudnionych jest 227 osób. Głównie są to pracownicy zatrudnieni przy procesie odzysku surowców wtórnych oraz specjaliści nadzoru technicznego sortowni, którzy pracują w systemie trzyzmianowym. Dzięki temu możliwe jest skuteczne wspieranie ponad 500 000 tysięcy mieszkańców Gdańska oraz sąsiednich gmin poprzez bezpieczne zagospodarowanie odpadów przez nich „wytworzonych”.

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska


Rada Nadzorcza

Ziemowit Borowczak Przewodniczący  Rady Nadzorczej
prof. Jan Hupka Członek Rady Nadzorczej
dr Tomasz Brodzicki Członek Rady Nadzorczej
Monika Nowakowska Członek Rady Nadzorczej
Iwona Lendzion Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Michał Dzioba Prezes Zarządu
Wojciech Głuszczak Członek Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych

Działy:Biuro Zarządu / Sekretariat
tel.:58 326 01 00,
e-mail: zut@zut.com.pl

Dział Eksploatacji
tel. kontaktowy: 58 326 01 00, zut@zut.com.pl

Dział Księgowo-Finansowy
Główny Księgowy – Agata Dołżycka
tel. kontaktowy: 58 326 01 00

Dział Utrzymania Ruchu
Główny specjalista ds. rozwoju i inwestycji – Piotr Gołaszewski
tel. kontaktowy: 58 326 01 10, pgolaszewski@zut.com.pl

Dział Komunikacji i PR

Główny Specjalista ds. Komunikacji i PR, Rzecznik Prasowy – Iwona Bolt
tel. kontaktowy: 58 326 01 20, ibolt@zut.com.pl

Specjalista ds. Komunikacji i PR – Monika Łapińska-Kopiejć
tel. kontaktowy: 58 326 01 06, mlapinska@zut.com.pl

Inspektor ds. Komunikacji i PR – Oliwia Wołosiuk
tel. kontaktowy: 58 326 01 23, owolosiuk@zut.com.pl

Dział Zasobów Ludzkich
Główny specjalista ds. zasobów ludzkich – Beata Chojnowska
tel. kontaktowy: 58 326 01 15, bchojnowska@zut.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Anna Borowska – Ślęczka
iod@zut.com.pl

Skip to content