Spółka

System odgazowywania kwater

Instalacja odgazowywująca składowisko jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania Zakładu. Z dwóch powodów:

  • umożliwia kontrolowany odzysk i neutralizowanie uciążliwego zapachu gazu, który powoduje dyskomfort dla okolicznych mieszkańców
  • jest proekologicznym paliwem do produkcji tzw. zielonej energii i pozwala na samowystarczalność Zakładu (energia elektryczna, ciepło)

Na terenie Zakładu istnieją dwie kwatery składowe o łącznej powierzchni 24 hektarów. Jedna z nich, uruchomiona jeszcze w latach 70. czynna była do roku 2009. Odpady do składowania trafiają na drugą, czynną kwaterę, która podzielona jest na 3 sektory. Zarówno część zamknięta jak i czynna składowiska objęte są system odgazowywania, który efektywnie odzyskuje biogaz wydzielający się z kwater. W 2015 roku pobrano go aż 6,5 miliona metrów sześciennych. Gaz jest odsiarczany, a następnie spalany i neutralizowany zapachowo w bioelektrowni Zakładu.

System wymaga regularnej konserwacji oraz parametryzacji, ponieważ do skutecznego pobierania gazu ze składowiska konieczna jest duża elastyczność w działaniach i możliwie na bieżąco reagowanie na zmiany obserwowane wewnątrz kwater. Oznacza to także cykliczne inwestycje modernizacyjne, mniej więcej w odstępach 2 – 3 letnich. Ostatnia modernizacja została przeprowadzona w okresie styczeń – kwiecień 2016 r.

W ramach inwestycji w nowych miejscach, zdefiniowanych jako potencjalnie najbardziej gazonośne w bliskiej przyszłości, zostało wykonanych 70 odwiertów, w które wprowadzono studnie odgazowujące. Całkowita liczba studni systemu zbliża się już do 300.

Na powierzchni kwater wystają jedynie końcówki studni odgazowujących. Niemal w całości są one wprowadzone głęboko w kwatery. To w nich gromadzony jest biogaz, który następnie trafia do bioelektrowni.