Spółka

Program inwestycyjny

Zakład Utylizacyjny od wielu lat poddawany jest kolejnym modernizacjom i inwestycjom, związanym z wyższymi wymogami efektywności ekologicznej oraz problemem uciążliwości zapachowej. Uciążliwość ta zyskała na sile w lipcu 2016 r. w wyniku bardzo obfitych opadów, które zaburzyły funkcjonowanie składowiska oraz proces kompostowania, który ma miejsce na otwartym placu.

Warto uściślić, że problem odorowy jest efektem ubocznym funkcjonowania wielu elementów infrastruktury Zakładu:

 1. Gaz składowiskowy emitowany ze składowiska (24 hektary)

Emisja pod pełną kontrolą – trzykrotna modernizacja odgazowania, łącznie blisko 300 studni odgazowujących.

 1. Uciążliwe powietrze z hali kompostowni

Emisja pod pełną kontrolą – podciśnienie, bramy, biofiltr.

 1. Zbiorniki na odcieki z placu dojrzewania oraz składowiska

Emisja pod pełną kontrolą – zbiorniki są w pełni zhermetyzowane.

 1. Plac dojrzewania kompostu (otwarta przestrzeń)

Wymagana jest inwestycja.

 1. Wyładunki, przerzucanie odpadów organicznych (natlenianie)

Wymagana jest inwestycja.

Harmonogram realizacji inwestycji

Skuteczną redukcję uciążliwości spowoduje tylko cykl inwestycji oraz sukcesywne modernizacje i rozbudowy. Dlatego też Zakład podjął plan zintensyfikowanych działań inwestycyjnych: co roku wdrażane będą kluczowe  działania redukujące uciążliwość:

 1. Do I kwartału 2017 r. Działania przedinwestycyjne:
  1. Dokumentacja przygotowawcza
  2. Ogłoszenie postępowań
 1. II kwartał 2017 r. Projektowanie inwestycji
 2. III kwartał 2017 r. Likwidacja placu dojrzewania kompostu – przełomowa zmiana w funkcjonowaniu zakładu
 3. III kwartał 2017 r. Rozpoczęcie budowy
 4. III kwartał 2018 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji
 5. 2019 r. Kolejna rozbudowa systemu odgazowania składowiska
 6. 2020 r. Budowa spalarni odpadów
 7. 2021 r. Rozbudowa podczyszczalni odcieków

ZU sukcesywnie będzie realizował wyżej opisany plan, dzięki któremu uciążliwości zostaną skutecznie zminimalizowane. O kolejnych etapach inwestycji będziemy informować na naszej stronie internetowej, zapraszamy również do kontaktu bezpośredniego z naszym Biurem Prasowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.