Spółka

PCE czyli spalarnia odpadów

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady. Obiekt, za którego realizację odpowiada spółka celowa Port Czystej Energii, powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w roku 2023.

Planuje się, że w skali roku spalarnia przetworzy ok. 160 tys. ton odpadów pochodzących z blisko 50 pomorskich gmin.

Port Czystej Energii był pierwszym, prekursorskim projektem spalarniowym w Polsce, który zakładał przetwarzanie wyłącznie tzw. resztkowej frakcji odpadów, inaczej frakcji energetycznej, zawierającej pozostałości po procesie sortowania. Dzięki temu maksymalizowany zostaje odzysk surowców wtórnych. Odpady energetyczne, np. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, zabrudzone kubeczki i butelki po produktach spożywczych czy papierki i folie po słodyczach dostarczają w procesie spalania prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny. Dla porównania, inne nowoczesne spalarnie w Polsce, które powstały w Bydgoszczy, Białymstoku czy Krakowie, wykorzystują jako paliwo zmieszane odpady komunalne.

W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz, a technologia pozwala bardzo skutecznie kontrolować emisję i zawartość spalin. Co więcej, spalanie powoduje, że mniej odpadów jest deponowanych na składowiskach, a co za tym idzie zapełniają się one dużo wolniej niż dotychczas. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność działania regionalnej spalarni w Gdańsku zapewni tzw. rusztowa technologia spalania. Jest ona wykorzystywana w 95 proc. z ponad 400 spalarni odpadów w Europie.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji można znaleźć na www.portczystejenergii.pl.

Skip to content