Spółka

Nowa instalacja kompostowania

Zakład Utylizacyjny przygotowuje swoją priorytetową inwestycję, która jest kluczowa dla realizacji dwóch celów:

 • społecznego, czyli ograniczenia uciążliwości zapachowych pochodzących z placu dojrzewania kompostu (generowanych w trakcie procesu technologicznego)
 • wydajnościowego, czyli zwiększenia mocy przerobowych kompleksu kompostowni (w związku z rosnącą ilością odpadów przeznaczonych do kompostowania)

Obecnie kompleks kompostowni, o rocznej zdolności przerobowej 80 000 ton, obejmuje kompostownie kontenerową typu KNEER, zamkniętą kompostownię tunelową (bioreaktor), plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania kierowane są odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio („mokre”) pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi, przede wszystkim z Gdańska. Warto podkreślić, że powietrze z bioreaktora trafia do biofiltra, który efektywnie neutralizuje jego uciążliwy zapach (potwierdzone specjalistycznymi badaniami olfaktometrycznymi).

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że dana partia materiału trafia do kompostowni tunelowej na około 3 – 4 tygodnie, gdzie rozpoczyna się intensywna biodegradacja w procesie tlenowym. Po tym czasie konieczny jest już jego wyładunek na plac, aby do kompostowni mógł trafić kolejny wsad. Najbardziej odczuwalnym przez okolicznych mieszkańców jest właśnie plac dojrzewania kompostu, gdzie pod przysłowiowym gołym niebem kończy się proces kompostowania odpadów zapoczątkowany w kompostowni tunelowej. Ich zapach nie jest już tak intensywny, jak na początku procesu, ale nadal odczuwalny – szczególnie podczas wyładunku z kompostowni, lub okresowego przerzucania i natleniania pryzm, czego wymaga stosowana technologia.

Dlatego też inwestycją, która jest obecnie najbardziej istotna dla poprawy komfortu życia mieszkańców, a jednocześnie zwiększy moce przerobowe kompleksu, jest dodatkowa, hermetyczna instalacja kompostowania przykrywająca w części plac dojrzewania kompostu. Projekt jest efektem współpracy władz miasta, specjalistów Zakładu, ekspertów zewnętrznych, a także mieszkańców w ramach Rady Interesariuszy Zakładu.

Poniżej szczegółowy harmonogram realizacji tej priorytetowej inwestycji: (aktualizacja na dzień 16 kwietnia 2018)

 1. IV kwartał 2016 r. Decyzja środowiskowa odnośnie budowy hermetycznej hali kompostowni.
 2. Do I kwartału 2017 r. Działania przedinwestycyjne:
  1. Dokumentacja przygotowawcza
  2. Ogłoszenie postępowań
 3. III kwartał 2017 r. Likwidacja placu dojrzewania kompostu – przełomowa zmiana w funkcjonowaniu zakładu
 4. IV kwartał 2017 r. – zakończenie postępowania przetargowego – podpisanie umowy z wykonawcą
 5. II kwartał 2018 r. – projektowanie inwestycji
 6. III kwartał 2018 r. – rozpoczęcie budowy
 7. II kwartał 2019 r. – przewidywany termin zakończenia inwestycji

 

Więcej informacji o pracach Rady można znaleźć tutaj:

Rada Interesariuszy Zakladu przedstawila efekty swoich prac

Wyniki badań olfaktometrycznych (odorowych)

Rada Interesariuszy ZU

056
Plac dojrzewania kompostu, usytuowany tuż obok hali sortowni, na którym ułożone są pryzmy odpadów wyładowanych z kompostowni tunelowej.