Spółka

Nowa instalacja kompostowania

Zakład Utylizacyjny oddał do użytkowania instalację, która jest kluczowa dla realizacji dwóch celów:

  • społecznego, czyli ograniczenia uciążliwości zapachowych pochodzących z placu dojrzewania kompostu (generowanych w trakcie procesu technologicznego)
  • wydajnościowego, czyli zwiększenia mocy przerobowych kompleksu kompostowni (w związku z rosnącą ilością odpadów przeznaczonych do kompostowania)

Obecnie kompleks kompostowni, o rocznej zdolności przerobowej 120 000 ton obejmuje: kompostownię tunelową, kompostownię hermetyczną (nowa instalacja), kompostownię kontenerową typu KNEER. Do kompostowania kierowane są odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio („mokre”) pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi, przede wszystkim z Gdańska.

Hermetyczna instalacja kompostowania zlokalizowana na wcześniejszym placu dojrzewania kompostu jest bardzo istotna dla poprawy komfortu życia mieszkańców, a jednocześnie zwiększa moce przerobowe kompleksu. Projekt jest efektem współpracy władz miasta, specjalistów Zakładu, ekspertów zewnętrznych, a także mieszkańców w ramach Rady Interesariuszy Zakładu.

szczegóły dotyczące realizacji tego projektu dostępne są na stronie www.hermetycznakompostownia.pl

Skip to content