Spółka

Budowa trzeciej kwatery

Obecnie składowisko odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym jest podzielone na nieczynną kwaterę (w procesie rekultywacji, nie trafiają na nią żadne odpady) oraz czynną, która na bieżąco przyjmuje odpady przeznaczone do składowania. Jej pojemność pozwoli jeszcze na przyjmowanie odpadów przez kilka najbliższych lat. Niemniej, niezbędne są już prace, aby przygotowywać się do budowy trzeciej kwatery, tak by w odpowiednim momencie w sposób płynny przejść do jej eksploatowania.

Nowa kwatera składowa będzie mniejsza od dotychczasowych i wedle założeń zajmie 5 – 6 hektarów rezerwy terenu Zakładu. Będzie to ostatnia kwatera, ponieważ na kolejną nie ma już wolnego terenu. Obok niej pozostaje jeszcze miejsce pod budowę spalarni odpadów. Rok 2016 to czas projektowania kwatery oraz sporządzania tzw. raportu środowiskowego. Wstępnie planowane jest, że obiekt zostanie wybudowany w 2018 roku. W projekcie będą przewidziane wszelkie uszczelnienia i pro środowiskowe rozwiązania, które regulują unijne przepisy.

Zapoznaj się z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy nowej kwatery.

Na kwaterę będzie trafiać tzw. balast z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, który nie może zostać spalony, a także – prawdopodobnie – żużel, który będzie pozostałością po spalaniu odpadów w Porcie Czystej Energii (więcej na http://portczystejenergii.pl ).

Na pierwszym planie widać ostatni wolny sektor czynnej kwatery składowej, który zapełni się w ciągu kilku najbliższych lat. Niezbędne jest wybudowanie nowej kwatery, aby zapewnić mieszkańcom dalsze wieloletnie bezpieczeństwo w zakresie gospodarki odpadami.