Spółka

Główne inwestycje

Zakład Utylizacyjny w ciągu ostatniego dziesięciolecia przeszedł ogromną przemianę dzięki inwestycjom wartym 350 mln zł. Przez lata na jego terenie było de facto tylko składowisko. Obecnie jest to nowoczesna instalacja (dzięki dofinansowaniu unijnemu), która w połączeniu z mniejszymi, ale bardzo istotnymi inwestycjami uzupełniającymi, dysponuje technologiami zagospodarowania odpadów oraz ochrony środowiska, które gwarantują wysokie moce przerobowe, sprawność systemu gospodarki odpadami oraz bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany w przepisach, coraz wyższe wymogi efektywności ekologicznej, a także problem uciążliwości zapachowej (skutek uboczny działalności tego typu zakładów) determinują konieczność kolejnych inwestycji, które są w przygotowaniu lub realizacji. Intensywna eksploatacja infrastruktury technicznej również, w sposób naturalny, przynosi potrzebę regularnych inwestycji dotyczących m.in. modernizacji systemu odgazowywania kwater czy zamknięcia procesu kompostowania (zabudowa placu dojrzewania kompostu).

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi projektami Zakładu Utylizacyjnego.

sterownia
Sterownia – miejsce, w którym kontrolowana i koordynowana jest praca instalacji (sortowni oraz kompostowni).