Spółka

Sortownia

Sortownia odpadów to serce Zakładu, do którego trafiają odpady komunalne „zmieszane” oraz wysegregowane „suche” z terenu wszystkich gmin obsługiwanych przez gdańską instalację. To tutaj wypracowuje się odzysk surowców do recyklingu oraz rozpoczyna się proces zagospodarowania pozostałych odpadów z tego strumienia.

Przepustowość sortowni to 140 000 ton odpadów rocznie. Ze względu na ilość odpadów, które trafiają do ZU, instalacja w dni powszednie pracuje całodobowo. Głównym celem jej funkcjonowania jest maksymalizacja odzysku odpadów surowcowych takich jak: szkło, makulatura, tetrapak, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne. Na końcowy efekt ekologiczny „składają się”  zarówno urządzenia sortowni (różnego rodzaju separatory) jak i liczna załoga sortowaczy, którzy wykonują bardzo potrzebną, prośrodowiskową pracę, ręcznie wybierając i doczyszczając surowce.

W sortowni możliwe jest również wydzielenie oraz doczyszczenie frakcji biodegradowalnej do kompostowania oraz frakcji energetycznej, przeznaczonej jako paliwo do instalacji termicznego przekształcania odpadów lub pieców cementowni.

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SORTOWNI

014

 

Skip to content