Spółka

Kwatery z odgazowywaniem

Na terenie Zakładu istnieją dwie kwatery składowe o łącznej powierzchni 24 hektarów. Jedna z nich, uruchomiona jeszcze w latach 70. czynna była do roku 2009. Trwa proces jej rekultywacji. Odpady do składowania trafiają na drugą, czynną kwaterę, która podzielona jest na 3 sektory. Jest to tzw. kwatera na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.

Zarówno część zamknięta jak i czynna składowiska objęte są system odgazowywania, który efektywnie odzyskuje biogaz wydzielający się z kwater. W 2015 roku pobrano go aż 6,5 miliona metrów sześciennych.  Gaz jest spalany i neutralizowany zapachowo w bioelektrowni Zakładu.

Warto dodać, że na terenie ZU jest też przygotowana specjalna kwatera na odpady zawierające azbest.

 

Bez tytułu

 

Skip to content