Spółka

Kompostownia

Kompleks kompostowni, o rocznej zdolności przerobowej 80 000 ton, obejmuje kompostownie kontenerową typu KNEER, zamkniętą kompostownię tunelową (bioreaktor), plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania kierowane są odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio („mokre”) pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi, przede wszystkim z Gdańska. Warto podkreślić, że powietrze z bioreaktora trafia do biofiltra, który efektywnie neutralizuje jego uciążliwy zapach (potwierdzone specjalistycznymi badaniami olfaktometrycznymi).

W przygotowaniu jest rozbudowa kompostowni (o dodatkowe, hermetyczne elementy), zwiększająca jej zdolności. Jest to konieczne z dwóch powodów:

  • ponieważ część procesu (dojrzewanie kompostu) odbywa się na otwartym placu, powodując uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców,
  • ponieważ ilość odpadów trafiających do kompostowni praktycznie pokrywa jej możliwości przerobowe.

 

041

 

Skip to content