Spółka

Bioelektrownia

Segment unieszkodliwiania biogazu, składający się z sieci podciśnieniowej (studnie biogazowe, studnie odwodnieniowe, stacje zbiorcze, sieć przesyłowa) oraz elektrowni biogazowej o docelowych parametrach: 1,9 MW mocy elektroenergetycznej i 2,6 MW mocy cieplnej.

Biogaz pobierany ze składowiska trafia do instalacji odsiarczania, a następnie jest spalany w generatorach elektrowni. Dzięki temu Zakład produkuje tzw. zieloną energię i jest samowystarczalny (ciepło, energia elektryczna). Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania bioelektrowni jest fakt, że przy okazji spalania gazu jest neutralizowany jego uciążliwy zapach.

 
53
 

Skip to content