Spółka

Elementy instalacji

Zakład Utylizacyjny to około 72-hektarowy teren, na którym eksploatowane są składowisko odpadów komunalnych, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz mniejsze, dodatkowe elementy uzupełniające funkcjonowanie Zakładu.

Do podstawowych segmentów technologicznych zaliczają się:

 • sortownia odpadów selektywnie zbieranych i zmieszanych;
 • system kompostowni odpadów biologicznych wraz z biofiltrami;
 • kwatery składowe odpadów komunalnych wraz z systemem odgazowania;
 • bioelektrownia neutralizująca gaz składowiskowy;
 • podczyszczalnia ścieków technologicznych odcieków z terenu Zakładu;

Ponadto w Zakładzie Utylizacyjnym funkcjonują:

 • kompostownia kontenerowa na odpady „zielone”,
 • segment demontażu i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,
 • segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych,
 • stanowisko przesiewania i pakowania kompostu,
 • specjalna kwatera na odpady azbestowe.

Z myślą o mieszkańcach oraz firmach, którzy chcą odpowiedzialnie pozbyć się odpadów innych niż pochodzące z gospodarstw domowych, Zakład świadczy dedykowane usługi na swoim terenie. W tym celu dysponuje specjalnie dedykowanymi miejscami:

 • Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym można zwrócić m.in. opony, odpady wielkogabarytowe, gruz, odpady poremontowe itp.,
 • Magazynem Odpadów Niebezpiecznych, który przyjmuje np. elektroodpady, zużyte chemikalia, świetlówki czy baterie.

 

 

 

Skip to content