Spółka

Dokumenty do pobrania

Poniżej przygotowany jest zestaw podstawowych dokumentów związanych z działalnością Zakładu:

Od 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, są zobowiązani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności, a brak wpisu uniemożliwi prowadzenie odbiorów odpadów oraz wystawiania i potwierdzania KPO lub KPOK.  Papierowa Karta Przekazania odpadu nie obowiązuje od 1 stycznia 2020. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

Skip to content