Specjalistyczne badania odorów

Czy nauka potrafi zmierzyć i zbadać smród? Jak najbardziej. Są to tzw. badania olfaktometryczne. Właśnie takie specjalistyczne pomiary zakończyły się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Spółka zleciła badania w wyniku rekomendacji Rady Interesariuszy działającej przy zakładzie.

Rada Interesariuszy jest tworzona przez przedstawicieli mieszkańców, władz miasta, zakładu, a także niezależnych ekspertów naukowych. To grono wspólnie pracuje nad rozwiązaniami ograniczającymi uciążliwości zapachowe. Badania mają wydatnie pomóc Radzie w kwestii dalszych merytorycznych decyzji oraz zobiektywizować skalę wpływu poszczególnych elementów zakładu na najbliższe otoczenie.
Pomiarów dokonał zespół z Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Kolejny etap to prace analityczne. Wyniki będą znane w listopadzie br. Olfaktometria jest od lat powszechnie stosowana na Zachodzie, w Polsce to wciąż novum, innowacyjne badanie. Niemniej, wyraźnie wzrasta zainteresowanie taką, naukową formą poszukiwania rozwiązań dla uciążliwych, przemysłowych zakładów w Polsce.