Ruszyła nowa akcja edukacyjna Zakładu Utylizacyjnego „Szanuje-segreguje”. Podejmiesz wyzwanie?

Dziś, podczas briefingu prasowego w Hevelianum odbyła się inauguracja projektu edukacyjno-badawczego, który zostanie przeprowadzony na terenie Miasta Gdańska od marca do czerwca 2019. Co odróżnia tę akcję od innych? Formuła „Szanuję-segreguje” bazuje na indywidualnym udziale mieszkańców Gdańska i dzieleniu się doświadczeniem z innymi.

Celem akcji jest sprawdzenie, czy możliwa jest zmiana naszych nawyków na te przyjazne środowisku i czy można to osiągnąć, z wykorzystaniem celowanych działań, w okresie 21 dni. Poszukujemy 5 rodzin, które podejmą wyzwanie i zmierzą się z trudną bądź co bądź materią właściwego postępowania z odpadami.

Projekt składa się z pięciu etapów. W pierwszej odsłonie poproszono Pomorski Instytut Naukowy o przygotowanie diagnozy, która stanowi punkt wyjścia dla przeprowadzenia dalszych części eksperymentu. Badanie w obszarze segregowania odpadów u źródła pokazało, że ponad 82% badanych uważa, że każde gospodarstwo domowe powinno segregować śmieci. Taki sam procent ankietowych wskazuje, że segregując odpady mają realny wpływ na ochronę środowiska. Taki wynik napawa optymizmem.

 – Należy nieustannie podkreślać, że odpowiedzialne postępowanie z odpadami dotyczy nas wszystkich i zaczyna się już w domu. To właśnie my – mieszkańcy Gdańska – stojąc codziennie przed wyborem w jakim opakowaniu kupić dany produkt, czy do jakiego kosza je później wyrzucić, decydujemy o stanie naszego środowiska, ale też o wielkości poziomów odzysku, które spełniamy jako gmina. Tak – mamy realny wpływ na ilość i jakość surowców, które odzyskujemy. Tak wygląda gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce – komentuje Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju miasta i mieszkalnictwa

Jednak pomimo, że respondenci (ponad 70 %) deklarują, że wiedzą co, gdzie należy wyrzucać, to już bardziej szczegółowe badanie nawyków, takich jak np. sprawdzanie czy opakowanie produktu jest przyjazne dla środowiska, pokazuje, że nad świadomością ekologiczną gdańszczan należy stale pracować.

 Warto jednak podkreślić, że gdańszczanie są świadomi niedostatków wiedzy, ale odnoszą to do społeczeństwa jako całości, a nie personalnie do siebie. I, co bardzo ważne, deklarują, że chcą tę wiedzę poszerzać. Zatem pożądana jest tu edukacja skoncentrowana na kształtowaniu pro środowiskowych nawyków, w szczególności kompleksowego podejścia do ochrony środowiska: nie tylko segregacja odpadów, ale także dobór opakowań, oszczędność wody, energii, itp. – podsumowuje dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw. Katedry Marketingu UG.

Etap II akcji to casting skierowany do mieszkańców Gdańska , którzy wraz ze swoimi bliskimi mogą wziąć udział w projekcie. Ze zgłoszeń zostanie wyłonionych 5 gospodarstw domowych, które będą uczestniczyć w kolejnych etapach projektu.

 – Dzisiaj uruchomiliśmy stronę szanujesegreguje.pl, na której zainteresowani podjęciem wyzwania mogą zgłaszać się do projektu poprzez wypełnienie ankiety. Ankiety te będą zbierane do 4 kwietnia do północy. Rodziny, które wyrażą wolę wzięcia udziału w projekcie przejdą jeszcze casting, a wyłonione w ten sposób gospodarstwa otrzymają wyposażenie niezbędne do pomiaru ilości odpadów przez nie produkowanych – konkretyzuje Iwona Bolt, rzecznik prasowy ZU.

W etapie III, przez 21 dni, min.  raz w tygodniu, wykonywany będzie pomiar wygenerowanej ilości odpadów z 5 frakcji: papier, szkło, plastik i metale, resztkowe, odpady bio. Gospodarstwa domowe będą korzystały z wydzielonych pojemników na odpady, oznakowanych logo projektu i zamykanych na klucz podczas całego eksperymentu.

W etapie IV Zakład Utylizacyjny wyposaży rodziny we właściwy sprzęt domowy ułatwiający segregację odpadów i przeprowadzi 7 warsztatów i spotkań edukacyjnych. Wśród nich między innymi:

  • Warsztaty dot. właściwego segregowania odpadów z SuperSorterem
  • Warsztaty związane z możliwościami kompostowania odpadów biodegradowalnych połączone z wizytą na placu budowy hermetycznej kompostowni w Gdańsku
  • Wizyta w firmie Elcen – u  producent płatka, geowłókniny
  • Warsztaty dot. świadomego doboru i unikania nadmiernej ilości plastikowych opakowań przy współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną
  • Warsztaty związane z tematyką marnowania żywności – kuchnia „zerowaste” z Bankiem Żywności w Trójmieście i Akademią Kulinarną K5

Ostatnim etapem projektu będzie ponowny pomiar ilości odpadów wyprodukowanych w poszczególnych gospodarstwach domowych.

 – Nasz projekt opiera się przede wszystkim na zebraniu informacji zwrotnej od mieszkańców na temat barier praktycznych i socjologicznych utrudniających prawidłowe segregowanie odpadów na co dzień. To bezcenna wiedza. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy udział w tym projekcie wywoła pozytywne emocje, które zainspirują uczestników do trwałych zmian. Biorąc pod uwagę, jak wielu partnerów zgodziło się wesprzeć nasza akcję, nie jesteśmy osamotnieni w tym założeniu – podsumowuje Michał Dzioba, prezes ZU.

Na rodziny biorące udział w projekcie czeka również nagroda – weekend w hotelu Kozi Gród na Kaszubach w dowolnie wybranym przez siebie terminie oraz specjalne wyposażenie do domu, które otrzymali na początku programu edukacyjnego. Zostanie z nimi na zawsze, by pomóc utrwalać zdobyte nawyki.