Ruszają prace ziemne na terenie Zakładu Utylizacyjnego związane z budową ZTPO

W poniedziałek 6 lipca rozpoczynają się prace ziemne związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.W pierwszym etapie zaplanowano wymianę gruntów nienośnych, niezbędną do bezpiecznego posadowienia instalacji. Spalarnia odpadów komunalnych (ZTPO) będzie funkcjonowała na obecnym terenie Zakładu Utylizacyjnego. Inwestorem realizującym projekt jest spółka Port Czystej Energii, wykonawcą zaś konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.

W trakcie prowadzonych prac mogą nastąpić przejściowe uciążliwości zapachowe względem mieszkańców okolicznych dzielnic. Wykonawca spalarni jest zobowiązany do zastosowania szeregu metod i środków zaradczych mających zminimalizować uciążliwości (np. dyfuzory i opryski blokujące aktywność złowonną). Zastosowane zostaną również przesypki gliniaste, ograniczające czas ekspozycji wydobytego gruntu. W trakcie realizacji prac prowadzony będzie bieżący nadzór inwestorski, m.in. przez Inżyniera Kontraktu, aby na bieżąco reagować na zmieniające się warunki i minimalizować mogące powstać uciążliwości.

Warto wiedzieć:

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku to nowoczesna instalacja umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Odpady energetyczne to np. zużyte pieluchy jednorazowe, podpaski, siatki foliowe, styropian, zabrudzony papier, czy folie po słodyczach. Mimo najlepszej selektywnej zbiórki przez mieszkańców i późniejszej segregacji odpadów w instalacjach komunalnych, nadal duża część odpadów nie nadaje się do recyklingu. Od kilku lat, zgodnie z obowiązującym prawem, odpadów tych nie można składować i są one wywożone do innych instalacji termicznych na terenie Polski i poza nią. Po wybudowaniu ZTPO przez Port Czystej Energii odpady te będą przetwarzane na miejscu, a w efekcie ich spalenia powstanie energia elektryczna i ciepło, które będą dostarczane mieszkańcom Gdańska.

Spalarnia powstaje na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Jest to lokalizacja w dużej części została wytypowana dlatego, że właśnie z Zakładu Utylizacyjnego będzie pochodziła znaczna część przetwarzanych odpadów (ponad 70%). 

Odpowiedzi na wiele pytań dotyczących realizowanej inwestycji znajdą państwo również na stronie internetowej PCE pod adresem http://www.portczystejenergii.pl/najczestsze-pytania

Uwagi i pytania dotyczące realizacji inwestycji można kierować bezpośrednio do inwestora za pośrednictwem poczty email biuro@portczystejenergii.pl lub przez Gdańskie Centrum Kontaktu pod numerem 58 524 45 00.