Rekultywacja nieczynnej kwatery – zobacz efekty

Rekultywacja nieczynnej od 2010 roku kwatery, gdzie deponowane były odpady od 1972 roku, powoli dobiega końca. Jednocześnie warto pamiętać, że nie jest to praca wykonana raz na zawsze. Przez okres co najmniej 50 lat kwatera musi być pod stałą kontrolą, konieczne jest m.in. odgazowywanie do momentu zakończenia produkcji biogazu (tu nie można zapominać o niezbędnych na przestrzeni tylu lat modernizacjach, uzupełnieniach i migracjach systemu), nasadzenia zieleni również muszą być na bieżąco uzupełniane.

Prace rekultywacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem, a kwatera przybiera swój docelowy, przewidziany w decyzji  kształt. W tym miejscu przez kilkadziesiąt lat deponowano odpady z gminy Gdańsk i gmin ościennych. Odpady, zagniatane przez specjalistyczny sprzęt, by ograniczyć ich objętość, składowano w dwumetrowych warstwach, przesypywanych półmetrową warstwą ziemi. Na przestrzeni lat uformowany został dzisiejszy kształt kwatery, a po osiągnięciu rzędnej 135 m.n.p.m, kwatera musiała zostać zamknięta. Jako ciekawostkę dodamy, że stojąc na szczycie kwatery mamy pod sobą 40 metrów odpadów. W tym momencie przystąpiono do prac, których celem była zgodna z przepisami rekultywacja tej nieczynnej części składowiska.

Bardzo istotnym z punktu widzenia mieszkańców i produkcji biogazu był proces uszczelnienia wierzchowiny kwatery. Jako warstwę izolacyjną użyto grunty półprzepuszczalne (warstwa ok. 1 m) oraz grunty o większej zawartości gliny (ok. 1 m). W międzyczasie na kwaterze zakończono prace związane z modernizacją i rozbudowaniem systemu odgazowania. Po oddaniu  tej inwestycji można było przystąpić do prac “wykończeniowych”, czyli wyłożenia ok. metrowej warstwy biologicznej (mieszanka produkowanego w ZU stabilizatu i kompostu) i warstwy humusowej, co z kolei umożliwiło obsianie wierzchowiny trawą, czego efekty widoczne są na zdjęciach.

Rekultywowana kwatera - wierzchowina
Rekultywowana kwatera – wierzchowina
Rekultywowana kwatera - wierzchowina
Rekultywowana kwatera – wierzchowina
Rekultywowana kwatera - wierzchowina
Rekultywowana kwatera – wierzchowina

Obecnie prowadzone są prace  związane z tzw. rekultywacją biologiczną, czyli nasadzeniami wierzby energetycznej na skarpach północnej, południowej i wschodniej oraz sadzenie drzew i krzewów na wierzchowinie kwatery. Efekty tych prac będą widoczne już niedługo. Poniżej efekty już wykonanych obsadzeń.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rekultywowana kwatera - skarpa
Rekultywowana kwatera – skarpa